LET OP

U kijkt op de verouderde website van "Ons Huis van de Wijk". Wij zijn verhuisd naar wijkhuis "de Haard". Deze website is niet meer bijgewerkt. 

*************************************************************************************

Labyrint Zorg & Werk staat voor professionele en verantwoorde zorgverlening in de vorm van beschermd wonen, wonen met ondersteuning en ambulante begeleiding aan mensen met een psychische beperking en/of Autisme Spectrum Stoornissen (ASS). De eigen regie van de cliënt staat hierbij centraal. De dienstverlening van Labyrint Zorg & Werk is er dan ook op gericht begeleiding te bieden naar economische zelfstandigheid, het versterken van het sociaal netwerk en het verbeteren van de algemene kwaliteit van het leven. Belangrijk hierbij zijn de voorzieningen in de directe omgeving van de cliënt. De begeleiders van Labyrint Zorg & Werk zijn om die reden met regelmaat in de eigen wijk te vinden, zoals in Ons Huis van de Wijk. Door op vaste dagen en tijdstippen aanwezig te zijn, wordt de drempel voor cliënten verlaagd en zijn zij eerder geneigd een praatje te komen maken.  Ook kunnen zij op deze manier contacten leggen met andere wijkbewoners of een cursus of workshop volgen. Ons Huis van de Wijk kan als een veilige plek gezien worden, waar cliënten warm worden ontvangen en waar zij mogen zijn wie zij zijn, zonder (voor)oordeel.

Ron, Anke, Demi of Desiree zijn vooralsnog 3 dagdelen per week in ons Huis van de Wijk te vinden, te weten:

Maandag van 13:00 tot 16:00

Dinsdag van 09:00 tot 12:00

Woensdag van 09:00 tot 12:00

Op deze tijdstippen zijn wij natuurlijk voor iedereen beschikbaar. Ook kan er bij vragen altijd contact gelegd worden met Desiree (06-53713065), het aanspreekpunt voor de regio Oss.

bijgewerkt 7-8-2018