Ons Huis van de Wijk

1 juni 2020,

Ons Huis van de Wijk gaat weer langzaam aan open.

We starten met de groepen die vaste afspraken met ons hebben gemaakt.

Dat betekend ook dat je nog niet zomaar kunt binnen lopen.

De koffie inloop start weer vanaf 1 juli.

Tot die tijd kun je bij de activiteit waar je al aan deel nam informeren of zij al weer starten.

Voor meer informatie kun je ons bellen. 0412-488627

We hebben in de tussentijd onze winkel verhuisd. 

Vanaf 1 juli is deze weer open op woensdag van 10 tot 11 uur.

De winkel heet voortaan “Hebbedingetje”

 

Het kernteam en de gastvrouwen en heren hebben zich ingespannen om Ons Huis van de Wijk Coronaproef te maken. 

De gastvrouwen en heren verzorgen de koffie.

Houd afstand, was je handen bij binnenkomst en als je ziek bent blijf je thuis!

 

 

Ons Huis van de Wijk is een ontmoetingsplek voor alle inwoners van de wijk Ruwaard in Oss. Dit huis is VAN, VOOR en DOOR inwoners uit de wijk. Ook uit uw straat zijn er al mensen die de weg naar Coornhertstraat 3 hebben gevonden voor een kopje koffie of thee. Wit u, tussen de middag, uw eigen boterhammetjes opeten, schuif dan aan in de woonkamer om samen met uw buren te lunchen. 

 

In "Ons Huis van de wijk" kan elke buurtbewoner ook zelf gebruik maken van de diverse ruimtes die we beschikbaar hebben. Er zijn al vele aktiviteiten opgestart, maar hebt u een idee dat u wilt verwezenlijken, kom naar ons toe en samen maken we uw idee werkelijkheid.


We zijn niet alleen gevonden door wijkbewoners, maar diverse beroepskrachten bieden in Ons Huis van de Wijk hun diensten aan. Gemeente Oss is aanwezig met antwoorden over werk en inkomen; "Sociaal raadslieden" van Ons Welzijn heeft een inloopuur; Thuiszorg komt nu en dan binnenlopen om u tegen te komen en ook onze wijkagent heeft de weg naar een kopje koffie gevonden. Zij komen allemaal bij ons omdat ze u willen ontmoeten. 

 

Wilt u dus uw buren ontmoeten kom naar Ons Huis van de Wijk. Koffie en thee staan -gratis- voor u klaar. Gezelligheid kost niets en uw aanwezigheid wordt erg gewaardeerd.